Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys remontin yhteydessä

Salaojaremontit ovat kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvia palveluita. Työmaan valmistuttua Salaojakympit Oy toimittaa kotitalousvähennyskaavakkeen esitäytettynä. Kotitalousvähennykseen kelpaava osuus on 40% tehdyn työn osuudesta. Salaojakymppien palveluissa työn osuus koko palvelun kokonaismäärästä on 50-70%. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2250€ / hlö. Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä yhteensä 4500 euroa. Jos lapsi osallistuu remontin kustannuksiin, etu on jopa 6750€.

Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa / henkilö.

Kotitalousvähennyksen voit lunastaa kahdella eri tavalla:

1. Veroprosentin lasku loppuvuodeksi
Veroprosenttia lasketaan sovittu määrä loppuvuodeksi, kunnes käytettävissä oleva veroetu on hyödynnetty. Esimerkiksi veroprosentti lasketaan nollaan, kunnes verohyöty on saavutettu.

2. Lunastus veronpalautuksissa
Veroetu hyödynnetään seuraavien veronpalautusten yhteydessä: saat esimerkiksi 2400€ suuremman veronpalautuksen. Kotitalousvähennykseen on oikeutettu ne henkilöt, jotka osallistuvat työn kustannuksiin. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa.

Esimerkki: Remontin kokonaissumma on 20 000€, josta vähennyksen
osuus lasketaan seuraavalla tavalla (20000€ x 0,7  x 0,4)-100€ = 5500€.
Lopulliseksi hyödynnettäväksi summaksi jää 5500€. Mikäli remontin
kustannuksiin osallistuu 2 henkilöä, on heidän yhteenlaskettu verohyöty maksimissaan 4500€.

Huom! Saat kotitalousvähennyskaavakkeen laskun yhteydessä!

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä saat Vero.fi -sivulta.

Back to top